Bilmeniz Gereken 4 Not Alma Yöntemi

Öğrenilen bilgilerin tekrar hatırlanmasının en etkin yöntemi etkili not almaktan geçer. Etkili not almanın ise yazının güzelliğiyle bir alakası yoktur. Önemli olan notlarınızın anlaşır ve iyi organize edilmiş olmasıdır.

Etkili Not Alma Becerileri Neden Önemlidir?

İyi alınmış notlar, hatırlamanıza, öğrenme becerilerinizi geliştirmenize ve konuyu anlamanıza yardımcı olur.

 • Not alıyor olmanız sebebiyle öğretmeni can kulağıyla dinlersiniz.
 • Derste paylaşılan bilgileri daha kısa haliyle not almak zorunda olduğunuzdan konuyu enine boyuna düşünmeniz gerekir.
 • Ders hakkındaki konular arasında daha fazla bağlantı kurmanıza yardımcı olur
 • Dersten sonra iyi oluşturulmuş notlar sayesinde daha kısa zamanda daha öz bilgiye ulaşmanız sağlanmış olur.
 • Erken yaşta not almaya başlama akademik yaşamda kolaylık sağlar.

Bu kadar yararı olan not alma işinin daha verimli ve sistematik olması için bazı yöntemler vardır.

Anahtar yöntemi

Bu yöntem, konuları ana başlıklar ve alt başlıklar olarak maddelendirmeye yarar.

 • Bu yöntem sayede konunun tamamını taslak halinde görebilirsiniz.
 • Bu yöntem konunun temel mantığını kavramınızı sağlar.
 • Kullanım kolaylığı sayesinde derse odaklanmayı engellemez.
 • Tekrar edilme sırasında zaman tasarrufu sağlar.
 • Yapı itibarıyla notların temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.
 • Bu yöntem fen alanındaki derslerde kullanıma uygun değildir.
 • Dersin konu bütünlüğü yoksa bu yöntem kullanılmamalıdır.

Cornell Yöntemi

Bu yöntem not almak için kullanacağınız sayfaları bölümlere ayırarak en geniş bölümde konuyu tüm yönleriyle ele almanızı, orta genişlikteki bölümde konu hakkındaki ip uçları ve anahtar bilgileri belirtmenizi ve son olarak da sayfanın alt kısmında konuyu özetlemenizi kapsayan bir yöntemdir.

 • Özet kısmı oluşturulurken tekrar yapılmış olunur
 • Konferans ve toplantılar için ideal bir not alma yöntemidir.
 • Sistematik biçimde özet sağlar
 • Ana fikirleri belirmede yardımcı olur
 • İnceleme süresini kısaltır
 • Dezavantajı ön hazırlık gerektirmesidir
 • Özet için fazladan zaman ayırmayı gerektirir

Grafik Yöntemi

Çok fazla istatistiki bilginin olduğu ve bu bilgilerden analiz yapmak gerektiğinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Bilgileri tablo halinde veya grafik biçiminde yapılandırmayı gerektirir.

 • Bilgiler yapılanmış bir biçimde zihinde görselleşecektir.
 • İnceleme analiz için en ideal yöntemdir.
 • Notların karşılaştırılmasında oldukça faydalıdır.
 • Ezber yapılması gerektiğinde en verimli yöntemdir.
 • Ancak bu yöntem çok zaman alır
 • İçeri bilinmeyen derslerde kullanmak mümkün değildir.
 • Kategorik bilgilerin olmadığı durumlarda kullanılamaz

Eşleştirme Yöntemi

Bu yöntem ile bilgileri birbiriyle ilişkilendirebilir ve konun tüm yönlerini kavraya bilirsiniz.

Eşleştirme yöntemi ana başlıktan sağa ve sola dallar çıkarılarak konuyu haritalandırma ile not alma işlemidir. Konu hakkında hiçbir bilgiye sahip olunmadığında dahi kullanılabilir bir yöntemdir.

 • Konuyu görselleştirmenize yardımcı olur
 • Ayrıntılı bilgileri kısaltmada işe yarar
 • Konunun düzenli bir biçimde öğrenilmesini sağlar
 • Ancak bu yöntemde büyük sayfalara ihtiyaç duyulur hatta o bile yetmeyebilir
 • Yanlış bir yerleştirme sonucu konunun yanlış anlaşılmasına sebep olabilir

Sonuç

Not almak öğrenim hayatının önemli bir parçasıdır ve öğrenme işini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle not alma yöntemlerini kişinin kendine en verimli biçimde uyarlaması hatta yeni not alma yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir. Bu yöntemleri olduğu gibi uygulayabilir, sentezleyebilir veya yeni not alma yöntemlerine ilham için kullanabilirsiniz.

Yazar:
Girisim.Club