Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre CIF ithalat değeri üzerinden hesaplanır.

CIF ithalat değeri nedir?

CIF açılımı ingilizce olarak Cost, insurance & freight demektir. CIF, malın değeri + Navlun + sigorta değerlerinin toplamı olarak ithalat değerini ifade ederr.

İthalat Yapan Şirketler için Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Önce gümrük tarifenizi bulmalısınız

https://uygulama.gtb.gov.tr bu siteden gümrük tarifenizi bulabilirsiniz. Tarife bulma işi çok karışık olabilir sakin ve sabırla aramalısınız.

gümrük vergisi - Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Ekrandaki detaylar ve vergilendirme tuşuna basın sağda mavi olan.

Açılan sayfada vergilendirme sekmesi var ona tıklayın ve karşınıza çıkan ekrandaki (aşağıda görebilirsiniz) p tipi vergilere odaklanın. İçlerinde gümrük verigisi yazan satırdaki vergi oranı sütunu sizin gümrük vergisi oranınız. 3 dediği sayı %3 demek.

gümrük vergisi - Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Mal alırken yaptığınız tüm harcamaları sizin CIF tutarınız. Bu tutarı gümrük vergisi oranınızda arttırın. Yukarıdaki örnekte %3 artırmamız gerekiyor. 1000₺ varsaymış buna % 3 ile 30 ₺ eklemiş. 1030₺ olmuş.

KDV den önce!

3065 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, ithalatta KDV matrahına; – İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, – İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, – Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler, dahil olacaktır.

Diyorki kdv matrahına damga vergisini ekleyin. Yani 1030₺ olan matrahımızı 1159,8₺ olarak güncelliyoruz. KDV en son ekleniyor!

Sonrasında bu rakamı belirtilen KDV oranında arttırıyoruz. Örneğimizde 1159,8₺ X 0,18 = 208,76₺ kadar arttırıcaz. 1.368,56₺ civarında bir ithalat işlemi yapmış oluyoruz. Bu rakama gümrükleme ve benzeri ek giderler dahil değil.

Sorularınızı aşağıdaki yorumlarda sorabilirsiniz. Bu sayede yazımızı sizlerin daha işine yarayacak şekilde genişletebilir, teknik sorularınızı ise gümrük müşavirlerine sorabiliriz.

Yazar:
Girisim.Club