The Lady of Shallot

“The Lady of Shalott”, İngiliz şair Alfred Tennyson’ın lirik bir türküsüdür. 13. yüzyıldan kalma kısa düz yazı metni Donna di Scalotta’dan esinlenerek, Camelot’ta nehrin yukarısındaki bir kulede mahsur kalan genç bir soylu kadın olan Astolat’lı Elaine’in trajik hikayesini anlatıyor. Şairin en tanınmış eserlerinden biri, canlı ortaçağ romantizmi ve esrarengiz sembolizmi birçok ressama, özellikle de Pre-Raphaelites ve takipçilerine ilham verdi.

Şiiri aşağıdaki bağltıda okuyabilirsiniz.

https://www.poetryfoundation.org/poems/45359/the-lady-of-shalott-1832
Yazar:
Girisim.Club