WordPress Backend Erişim Nasıl Engellenir

Genelde sorun backend erişimi komple kestiğinizde özel admin-post aksiyonlarınızın çalışmamasıdır. Aşağıdaki kod parçasını herhangi bir functions.php ye yapıştırarak kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod admin-post.php dışındaki tüm is_admin() == true dosyalarda admin dışındaki rolleri anasayfaya yönlendirir.

function abutdigitalpro_block_wp_admin() {
global $pagenow;
if ( is_admin() && ! current_user_can( 'administrator' ) && $pagenow != 'admin-post.php') {wp_safe_redirect( home_url() );
exit; }}
add_action( 'admin_init', 'abutdigitalpro_block_wp_admin' );
Yazar:
Girisim.Club