Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, saklanmasını, ibrazını ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-SMM kimler için zorunludur?

Serbest Meslek Faaliyetlerinde bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, mimar ressam veteriner hekim, mühendis noter rehber, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, senarist, danışman, yönetmen, artist, bestekar, menajer, sünnetçi, yazar, kimyager vb. mükelleflerden faaliyetleri gereği serbest meslek makbuzu düzenleyenlerin, e-SMM Uygulamasına geçmesi zorunludur.

Elektronik serbest meslek makbuzuna nasıl başvururum?

1) GİB Portalı aracılığıyla Elektronik imza mali mühürle elektronik başvuru Linki:
https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/
2) e-imza veya mali mühıiinü temin edemeyen mükellefler için İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı adı şifre ile başvuru linki :
https://ivd.gib.gov.tr

Serbest Meslek Makbuzu nasıl düzenlenir?

Serbest meslek makbuzu düzenlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırın
  • Anlaşmalı matbaada serbest meslek makbuzu bastırın
  • Hizmetinizi verdikten sonra makbuzu doldurup müşterinize verin

Serbest meslek makbuzu kesince ödenen vergiler nelerdir?

Brüt (matrah) ve net tahsilat tutarları ile bir çok kez karşılaşmış olabilirsiniz. Bu iki kavram serbest meslek makbuzunda bulunan iki farklı vergiden doğar.

SMM’de hem stopaj (gelir vergisi) hem de KDV vardır. Stopaj brüt tutar üzerinden %20 ve KDV %18’dir. Güzel haber stopajı müşteriniz sizin adınıza vergi dairesine öder (muhtasar beyanname ile). KDV’yi de vergi dairesine siz ödersiniz.

Net: Müşteriden tahsil edeceğiniz tutarın, vergiler düşüldükten sonra elinizde kalacak miktarıdır. Yani sizin kasanızda kalacak olan paradır.

Brüt (Matrah): Net kazancınız üstüne eklenmiş vergilerin de olduğu tutardır.

Serbest meslek makbuzunda neler bulunmalıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesinde serbest meslek makbuzlarında bulunması gereken alanlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

  • Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
  • Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi
  • Ödeme alındığı tarih
  • Alınan ödeme miktarı
  • Serbest meslek mensubunun imzası
Yazar:
Girisim.Club

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.